SuperGraph Innoveert Voorspellende Modellen.

SuperGraph realiseert de toepassing van voorspellende modellen in het hart van uw organisatie. Hierbij worden onzekerheden zoveel mogelijk weggenomen en u wordt in staat gesteld betere beslissingen te nemen in uw dagelijkse operatie, met een beter resultaat bij elke beslissing.

Voorspellende modellen, ontdek de bekende speld in de hooiberg

Waardevolle data bevindt zich meestal op meerdere (verscholen) plekken in uw organisatie. SuperGraph’s voorspellende modellen leveren waardevolle inzichten in uw “Big Data” oftewel historische gegevens en transformeert dit naar betekenisvolle informatie.

Reduceer onzekerheden, leer de lessen uit het verleden

SuperGraph kijkt naar beslissingen uit het verleden (en het resultaat daarvan) en vertaalt dit naar zelflerende voorspellende modellen, zodat gebruikers met minder onzekerheden omtrent transactie geconfronteerd worden.

Geïnformeerde beslissingen, neem beter onderbouwde beslissingen

SuperGraph helpt uw geautomatiseerde beslissingen sterk te verbeteren door te helpen te leren van de ervaringen en inzichten uit het verleden, waardoor de besluitvorming beter onderbouwd wordt met feiten.

Bedrijfsresultaten, vind nieuwe geïnteresseerden en klanten

De oplossingen van SuperGraph met ingebouwde voorspellende modellen leveren verbeterde resultaten voor uw marketing, verkoop, productie, distributie en uw hele operatie. Wij stellen uw organisatie in staat nieuwe zakelijke interesses eerder te herkennen, sneller te realiseren en tegelijkertijd zakelijke risico’s te minimaliseren, frauduleuze transacties te herkennen, kwaliteit te verbeteren en ongewenst gedrag te herkennen.

Partners

SuperGraph zet uw Big Data initiatieven om in zichzelf betalende oplossingen

Big Data initiatieven zijn vaak uitdagender dan verwacht. Het vertalen van historische gegevens in zinvolle informatie is een behoorlijke uitdaging. SuperGraph’s voorspellende modellen en onderliggende Analyse Methodologie leveren meetbare resultaten en met een zeer korte terugverdienperiode voor uw Big Data initiatieven.

We verdrinken in meer data dan ooit

Data extractie, data ontsluiting en data integratie zijn uitdagende projecten die de toepassing en de voordelen van voorspellende modellen en real-time optimalisatie in de weg staan. Sterker nog, waarom willen organisaties hun data opschonen, terwijl er zo veel waarde zit in de originele historische data, inclusief de fouten, gedragingen en misbruik kenmerken?
SuperGraph’s aanpak van Big Data projecten analyseert de data van diverse oorsprong (intern en extern), onttrekt eenvoudig de betekenisvolle gedeeltes en verandert uw Big Data projecten in winstgevende voorspellende zakelijke initiatieven.

Reduceer de kosten van Big Data projecten

SuperGraph richt zich op het leveren van oplossingen die leiden tot betere resultaten, zonder uw IT infrastructuur overhoop te halen en te investeren in een groot Data Warehouse project en / of Data Cleansing projecten. Onze voorspellende oplossingen extraheren betekenisvolle gegevens uit uw oorspronkelijke databronnen en vertalen deze naar zakelijke inzichten die direct gebruikt kunnen worden in uw dagelijkse operatie, waardoor zij direct bijdraagt aan betere resultaten tegen de beste prijs.

Snellere en betere besluitvorming

Big Data projecten zouden ook nieuwe, voorheen niet geanalyseerde, data bronnen, zowel intern als extern, mee moeten nemen in de analyse. En deze analyse niet beperken tot hints. SuperGraph’s voorspellende modellen combineren alle data bronnen in de algoritmen en legt daarmee de basis voor betere besluitvorming en het sneller nemen van goed onderbouwde beslissingen.

Nieuwe producten en diensten

SuperGraph levert de meest waardevolle toepassing van Big Data door organisaties te helpen bij de opzet van nieuwe producten en diensten die alleen mogelijk zijn met de accurate voorspellende technieken. Daar waar Big Data analyse zich beperkt tot het leveren van statistieken, creëren wij betrouwbare voorspellingen over toekomstige fouten, onderhoud, maar ook klant-interesses, hetgeen u in staat stelt nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op de betekenisvolle inzichten die wij aanleveren.

Partners

Decision Modelling levert mogelijkheden voor het verbeteren van de effectiviteit van uw bedrijf

Met behulp van SuperGraph’s methodologie en modellering oplossingen, kunnen organisaties visualiseren en documenteren hoe hun bedrijfs- en transactie beslissingen werken, waardoor gebruikers in staat zijn een bijdrage te leveren aan optimalisatie en effectiviteit verbeteringen.

Het reduceren van kosten, het verbeteren van operationele verwachtingen, het reduceren van verspilling, het zijn allemaal bedrijfsuitdagingen. SuperGraph stelt u in staat deze allemaal duidelijk en accuraat te modelleren om zo te visualiseren hoe beslissingen genomen worden en met behulp van welke voorspellingen deze verbeterd kunnen worden.

Decisions first

SuperGraph’s unieke modelleringstool dwingt essentiële structurering af in het project, waardoor het uiteindelijke succes gegarandeerd wordt.

Transparantie

Beslissingsmodellen visualiseren en maken duidelijk hoe beslissingen in de transactieverwerking genomen worden en waar en op welke wijze verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden. Deze transparantie staat niet alleen borg voor de best werkende omgeving nu, maar ook in de toekomst.

Enthousiaste gebruikers

Eindgebruikers, IT ontwikkelaars en de statistici werken allemaal met hetzelfde beslissingsmodel en delen daardoor op unieke wijze het fundamentele begrip van de project doelstelling , succes criteria en strategie. Zeker voor dit soort zeer complexe projecten een absoluut vereiste.

Bedrijfsresultaten

Het op een gestructureerde wijze documenteren, visualiseren en modelleren levert enerzijds de verbetering van de bedrijfsresultaten en anderzijds bescherming tegen de vele project risico’s als gevolg van de complexiteit van Big Data Initiatieven.
Dit is de best haalbare garantie voor een succesvol project en het bereiken van de doelstellingen voor verbetering.

Partners

Voorspellende Algoritmen oftewel Predictive Analytics, wat levert het mij op?

Voorspellende algoritmen worden steeds breder toegepast in alle industrieën voor het beter begrijpen van klanten en hun gedrag, het verbeteren van de KPI’s (Key Performance Indicators oftewel de effectiviteit) het aansturen op strategische keuzes en het voorspellen van gedragingen.

Onderzoek samen met SuperGraph hoe uw organisatie zijn voordeel kan halen uit de toepassing van Voorspellende Algoritmen.

Insurance

Onze propositie voor de verzekeringsmarkten zijn:

 • SuperGraph’s voorspellende algoritmen maken het mogelijk voor verzekeraars ongewenst claimgedrag te verlagen met tot 3%, door het herkennen van de juiste Outliers bij 200 of meer risico factoren.
 • Onze voorspellende algoritmen kunnen exact voorspellen welke maximale premie een nieuwe klant bereid is te betalen voor hun nieuwe polis
 • SuperGraph (met haar partners) heeft de actuariële expertise de Loss Ratio sterk te verbeteren door de schade risico’s aanmerkelijk beter te voorspellen op individueel polis niveau.
 • Onze eigen ontwikkelde Deep Learning Algoritmen stellen verzekeraars in staat beter de klanten met een hoge NPV te herkennen en zodoende op afstand te blijven van de premie prijs gevechten.

Wellicht ten overvloede onze methodologie en oplossingen zijn compliant met de wet- en regelgeving van de verzekeringstoezichthouders en privacy wetgeving.

Industrie en Logistiek

In 2015 hebben meer dan de helft van de industriële bedrijven met meer dan 10 productie locaties gebruik gemaakt van voorspellende Algoritmen om betere beslissingen te nemen. Wat kunnen wij voor u betekenen? SuperGraph kan u helpen bij de realisatie van Predictive Maintenance (Industry 4.0) op de shopfloor en elimineert 75% van de onverwachte uitval, maar ook:

 • Reduceert onderhoudskosten met 20 tot 35%
 • Voorspelt vraag en aanbod met veel hogere accuratesse
 • Verbetert de “Lean Manufacturing” initiatieven
 • Reduceert het aantal terugroepacties en verbetert de kwaliteit
 • Reduceert betalingsachterstanden van uw debiteuren
 • Realiseert MUDA verbeteringen

Banken

Onze mogelijkheden in de bancaire wereld zijn zeer divers. SuperGraph’s innovatieve Algoritmen verbreden de analyse in termen van aantallen factoren (200+) en patroon herkenning met als gevolg een sterk verbeterde hit-ratio dan traditionele lineaire modellen.

Onze Algoritmen kunnen leiden tot verbeteringen in:

 • Fraude detectie
 • Kredietwaardigheid en LGD (Loss Given Default)
 • Kredietverstrekking
 • Klant toekomstige NPV (Net Present Value)
 • Lange termijn voorspelling aangaande leningen en hypotheken

Gezondheidszorg

Medische voorspellende modellen hebben het potentieel een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Enkele voorbeelden:

 • Voorspellende Algoritmen verhogen de accuratesse van de diagnose
 • Kan artsen helpen bij het vinden van antwoorden voor individuele patiënten
 • Levert ziekenhuizen meet inzichten in de werkelijke kosten en hun ontwikkeling in de toekomst.
 • Helpt Onderzoekers met de ontwikkeling van zelf lerende algoritmen
 • Realiseert MUDA verbetering in ziekenhuizen en farmaceutische industrie

In zijn algemeenheid, kunnen onze voorspellende algoritmen helpen potentiele risico’s voor fouten te identificeren voor ze feitelijk gebeuren.

Business Cases

 • Alles
 • Business Cases

Partners

Onze Partners

SuperGraph heeft een netwerk van innovatieve partners met elk hun eigen niche domein expertise. Gezamenlijk zijn wij in staat de meest innovatieve oplossingen samen te stellen uit ieders bouwstenen om u te helpen het slimste bedrijf in uw markt te worden.

AppSherpas

AppSherpas is zo’n niche bedrijf met domein expertise in Smart Mobile Apps, Mobiele apps voor de detail handel, beeld / foto herkenning en GPS voor binnenshuis (denk aan vliegvelden, ziekenhuizen, etc). Deze unieke combinatie van kennis en ervaring maakt het mogelijk een breed scala aan innovatieve oplossingen te creëren variërend van verbeterde klant beleving op vliegvelden, Smart City oplossingen tot beveiligingsverbeteringen van mobile apps gebruikmakend van gezichtsherkenning.

Decision Management Solutions

Decision Management Solutions is een in Palo Alto, Californië gevestigde innovatieve onderneming gespecialiseerd in het helpen van ondernemingen bij het inrichten van beslissing gecentreerde en actie georiënteerde systemen door toepassing van Decision Modellering en management. Hun modelleringstool helpt de meest complexe Big Data projecten te beheren, managen en af te leveren binnen budget en op tijd. SuperGraph is de officiële reseller in Europa van Decision Management Solution’s Toolset.

Finance Engineering

Finance Engineering is een in Vilnius, Litouwen gevestigde onderneming met werkelijk unieke financiële “engineering” capaciteiten. Er werken 4 in Engeland gecertificeerde Actuarissen. Zij zijn beschikbaar om onze verzekering klanten te helpen hun Loss Ratio met tenminste 10% te verbeteren. Hun unieke business model is ideaal voor de samenwerking met SuperGraph. Finance Engineering heeft een indrukwekkende lijst van referenties van verzekeraars in Scandinavië, de Baltische staten en Oost Europa. Als onderdeel van de samenwerking kan SuperGraph de Actuariele diensten van Finance Engineering meenemen in haar projecten.
Ook Finance Engineering en SuperGraph werken gezamenlijk aan Research & Development plannen.

Universiteit Leiden

De Universiteit van Leiden en in het bijzonder de faculteit LIACS (Leiden Institute of Advanced Computer Science) hebben een samenwerking met SuperGraph op het gebied van kennis en research uitwisseling voor onze projecten. Speciaal op het vlak van Machine Learning en Deep Learning leveren wij gezamenlijk Algoritmen die beter presteren dan welk ander model in de markt.

Neem contact op

Zwemmerslaan 9
2036 KA Haarlem
The Netherlands

T. +31 (0) 6 1500 6507
E. info@supergraph.nl