Samenwerking met Universiteiten

Samenwerking met Universiteiten

SuperGraph werkt nauw samen met universiteiten. In het bijzonder met de Universiteit van Leiden heeft de samenwerking al geleid tot een gezamenlijk research project. Dit project zal naast een nieuw innovatief algoritme, ook meerdere studenten aan afstudeer- c.q. promotie opdrachten helpen.